Elektronická úřední deska Obecního úřadu Dlouhá Lhota

říjen 2019

Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
02.10.19 16.11.19 Veřejná vyhláška - oznámení Obecně závazné vyhlášky a nařízení
14.10.19 18.10.19 Prodej slepiček Oznámení

září 2019

Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
05.09.19 12.09.19 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 12.9.2019 Pozvánky na zasedání zastupitelstva
22.09.19 08.10.19 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška Obecně závazné vyhlášky a nařízení
22.09.19 30.11.19 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví Oznámení
26.09.19 12.10.19 Zápis ze zasedání číslo: 07/2019 Usnesení zastupitelstva
26.09.19 12.10.19 Obecně závazná vyhláška Obce Dlouhá Lhota č. 1/2019 Obecně závazné vyhlášky a nařízení
26.09.19 12.10.19 Obecně závazná vyhláška Obce Dlouhá Lhota č. 2/2019 Obecně závazné vyhlášky a nařízení

srpen 2019

Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
16.08.19 01.09.19 Obec Dubenec a výuka angličtiny Oznámení
20.08.19 15.09.19 Hledáme pracovníka na obsluhu ČOV Záměry obce
31.08.19 16.09.19 Rozpočtové opatření 05/2019 Rozpočet obce a hospodaření

červenec 2019

Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
18.07.19 03.08.19 Zápis ze zasedání číslo: 06/2019 Usnesení zastupitelstva
18.07.19 02.08.19 Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu SVAK SVAK

červen 2019

Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
04.06.19 20.06.19 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVAK SVAK
04.06.19 28.06.19 Informace o uzavírce v obci Višnová Oznámení
10.06.19 27.06.19 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Obec Dlouhá Lhota Závěrečný účet
11.06.19 27.06.19 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Rozpočet obce a hospodaření
12.06.19 19.06.19 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19.06.2019 Pozvánky na zasedání zastupitelstva
13.06.19 30.06.19 Letecký postřik Oznámení
13.06.19 29.06.19 Nové jízdní řády od 29.6.2019 Oznámení
13.06.19 29.06.19 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 SVAK SVAK
20.06.19 06.07.19 Zápis ze zasedání číslo: 05/2019 Usnesení zastupitelstva
24.06.19 01.09.19 Mapování podzemního zařízení ČEZ Oznámení
26.06.19 12.07.19 Betonárna ARIM Drásov u Příbramě Oznámení
27.06.19 13.07.19 Závěrečný účet obce dlouhá Lhota za rok 2018 Závěrečný účet
30.06.19 16.07.19 Rozpočtové opatření 04/2019 Rozpočet obce a hospodaření

květen 2019

Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
09.05.19 25.05.19 Informace o době konání voleb do EP Volby
13.05.19 29.05.19 Zápis ze zasedání číslo: 03/2019 Usnesení zastupitelstva
13.05.19 29.05.19 Zápis ze zasedání číslo: 04/2019 Usnesení zastupitelstva
13.05.19 27.06.19 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.06.2019 Pozvánky na zasedání zastupitelstva
28.05.19 27.09.19 Termíny akci a ohňostrojů ohlášených na Panství Oznámení
31.05.19 16.06.19 Rozpočtové opatření 03/2019 Rozpočet obce a hospodaření

duben 2019

Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
01.04.19 16.04.19 Nový formulář na registraci psů Formuláře obce
03.04.19 19.04.19 Smlouva o poskytnutí služeb na odvoz odpadu Uzavřené smlouvy
08.04.19 15.04.19 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 15.04.2019 Pozvánky na zasedání zastupitelstva
08.04.19 30.04.19 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Volby
13.04.19 29.04.19 Realizace kabelového vedení NN Oznámení
15.04.19 13.06.19 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 Oznámení
26.04.19 27.05.19 Daň z nemovitých věcí 2019, veřejná vyhláška Oznámení
29.04.19 15.05.19 Směnná smlouva mezi obcí a ZD Dlouhá Lhota Uzavřené smlouvy

březen 2019

Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
05.03.19 12.03.19 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 11.03.2019 Pozvánky na zasedání zastupitelstva
11.03.19 27.03.19 Zápis ze zasedání číslo: 2/2019 Usnesení zastupitelstva
25.03.19 01.04.19 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 01.04.2019 Pozvánky na zasedání zastupitelstva
28.03.19 24.04.19 Výběrové řízení č. SPB/015/2019 na prodej pozemku p.č. 404/7 Oznámení
31.03.19 16.04.19 Rozpočtové opatření 02/2019 Rozpočet obce a hospodaření

únor 2019

Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
04.02.19 20.02.19 Oznámení záměru obce uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene Záměry obce
15.02.19 03.03.19 Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 Výroční zpráva
20.02.19 28.02.19 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20.02.2019 Pozvánky na zasedání zastupitelstva
20.02.19 02.03.19 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28.02.2019 Pozvánky na zasedání zastupitelstva
25.02.19 15.03.19 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí, veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení
28.02.19 16.03.19 Zápis ze zasedání číslo: 1/2019 Usnesení zastupitelstva
28.02.19 16.03.19 Rozpočtové opatření 01/2019 Rozpočet obce a hospodaření

leden 2019

Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
04.01.19 20.01.19 Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu na rok 2019 SVAK SVAK
28.01.19 13.02.19 Smlouva o budoucí smlouvě na kabelové vedení ČEZ Uzavřené smlouvy

říjen 2019

Vyvěšeno Sejmuto Kategorie
02.10.19 16.11.19 Obecně závazné vyhlášky a nařízení
Veřejná vyhláška - oznámení
14.10.19 18.10.19 Oznámení
Prodej slepiček

září 2019

Vyvěšeno Sejmuto Kategorie
05.09.19 12.09.19 Pozvánky na zasedání zastupitelstva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 12.9.2019
22.09.19 08.10.19 Obecně závazné vyhlášky a nařízení
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška
22.09.19 30.11.19 Oznámení
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
26.09.19 12.10.19 Usnesení zastupitelstva
Zápis ze zasedání číslo: 07/2019
26.09.19 12.10.19 Obecně závazné vyhlášky a nařízení
Obecně závazná vyhláška Obce Dlouhá Lhota č. 1/2019
26.09.19 12.10.19 Obecně závazné vyhlášky a nařízení
Obecně závazná vyhláška Obce Dlouhá Lhota č. 2/2019

srpen 2019

Vyvěšeno Sejmuto Kategorie
16.08.19 01.09.19 Oznámení
Obec Dubenec a výuka angličtiny
20.08.19 15.09.19 Záměry obce
Hledáme pracovníka na obsluhu ČOV
31.08.19 16.09.19 Rozpočet obce a hospodaření
Rozpočtové opatření 05/2019

červenec 2019

Vyvěšeno Sejmuto Kategorie
18.07.19 03.08.19 Usnesení zastupitelstva
Zápis ze zasedání číslo: 06/2019
18.07.19 02.08.19 SVAK
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu SVAK

červen 2019

Vyvěšeno Sejmuto Kategorie
04.06.19 20.06.19 SVAK
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVAK
04.06.19 28.06.19 Oznámení
Informace o uzavírce v obci Višnová
10.06.19 27.06.19 Závěrečný účet
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Obec Dlouhá Lhota
11.06.19 27.06.19 Rozpočet obce a hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
12.06.19 19.06.19 Pozvánky na zasedání zastupitelstva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19.06.2019
13.06.19 30.06.19 Oznámení
Letecký postřik
13.06.19 29.06.19 Oznámení
Nové jízdní řády od 29.6.2019
13.06.19 29.06.19 SVAK
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 SVAK
20.06.19 06.07.19 Usnesení zastupitelstva
Zápis ze zasedání číslo: 05/2019
24.06.19 01.09.19 Oznámení
Mapování podzemního zařízení ČEZ
26.06.19 12.07.19 Oznámení
Betonárna ARIM Drásov u Příbramě
27.06.19 13.07.19 Závěrečný účet
Závěrečný účet obce dlouhá Lhota za rok 2018
30.06.19 16.07.19 Rozpočet obce a hospodaření
Rozpočtové opatření 04/2019

květen 2019

Vyvěšeno Sejmuto Kategorie
09.05.19 25.05.19 Volby
Informace o době konání voleb do EP
13.05.19 29.05.19 Usnesení zastupitelstva
Zápis ze zasedání číslo: 03/2019
13.05.19 29.05.19 Usnesení zastupitelstva
Zápis ze zasedání číslo: 04/2019
13.05.19 27.06.19 Pozvánky na zasedání zastupitelstva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.06.2019
28.05.19 27.09.19 Oznámení
Termíny akci a ohňostrojů ohlášených na Panství
31.05.19 16.06.19 Rozpočet obce a hospodaření
Rozpočtové opatření 03/2019

duben 2019

Vyvěšeno Sejmuto Kategorie
01.04.19 16.04.19 Formuláře obce
Nový formulář na registraci psů
03.04.19 19.04.19 Uzavřené smlouvy
Smlouva o poskytnutí služeb na odvoz odpadu
08.04.19 15.04.19 Pozvánky na zasedání zastupitelstva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 15.04.2019
08.04.19 30.04.19 Volby
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
13.04.19 29.04.19 Oznámení
Realizace kabelového vedení NN
15.04.19 13.06.19 Oznámení
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019
26.04.19 27.05.19 Oznámení
Daň z nemovitých věcí 2019, veřejná vyhláška
29.04.19 15.05.19 Uzavřené smlouvy
Směnná smlouva mezi obcí a ZD Dlouhá Lhota

březen 2019

Vyvěšeno Sejmuto Kategorie
05.03.19 12.03.19 Pozvánky na zasedání zastupitelstva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 11.03.2019
11.03.19 27.03.19 Usnesení zastupitelstva
Zápis ze zasedání číslo: 2/2019
25.03.19 01.04.19 Pozvánky na zasedání zastupitelstva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 01.04.2019
28.03.19 24.04.19 Oznámení
Výběrové řízení č. SPB/015/2019 na prodej pozemku p.č. 404/7
31.03.19 16.04.19 Rozpočet obce a hospodaření
Rozpočtové opatření 02/2019

únor 2019

Vyvěšeno Sejmuto Kategorie
04.02.19 20.02.19 Záměry obce
Oznámení záměru obce uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene
15.02.19 03.03.19 Výroční zpráva
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018
20.02.19 28.02.19 Pozvánky na zasedání zastupitelstva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20.02.2019
20.02.19 02.03.19 Pozvánky na zasedání zastupitelstva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28.02.2019
25.02.19 15.03.19 Oznámení o zahájení řízení
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí, veřejná vyhláška
28.02.19 16.03.19 Usnesení zastupitelstva
Zápis ze zasedání číslo: 1/2019
28.02.19 16.03.19 Rozpočet obce a hospodaření
Rozpočtové opatření 01/2019

leden 2019

Vyvěšeno Sejmuto Kategorie
04.01.19 20.01.19 SVAK
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu na rok 2019 SVAK
28.01.19 13.02.19 Uzavřené smlouvy
Smlouva o budoucí smlouvě na kabelové vedení ČEZ