Lhotecký zpravodaj on-line

Harmonogram prací na veřejné části přípojek

kanalizace přípojky

Od dodavatele stavby jsme dne 20.8.2019 obdrželi harmonogram postupu výstavby přípojek na veřejné části. Níže Vám přikládáme plánovaný rozpis, kdy a kde budou práce na veřejné části přípojek probíhat.

Celý článek

Hledáme pracovníka na obsluhu ČOV

kanalizace

Hledáme pracovníka na obsluhu ČOV. Minimální doba obsluhy čistírny odpadních vod je cca 1h/denně. Vybraný pracovník bude odborně zaškolen dodavatelem technologie. Zájemce prosíme, aby se obraceli na náš email podatelna@obec-dlouha-lhota.cz nebo telefon: 733 505 593.

Celý článek

Změna jízdního řádu od 1.9.2019

autobus doprava

S radostí Vám sděluji, že se OÚ Dlouhá Lhota podařilo vyjednat požadovananou změnu jízdního řádu. Ale protože připomínek k jízdním řádům máme více, nyní pracujeme na vyjednávání dalších změn, kterými pomáháte zlepšovat jízní řád. Přikládáme dopis z oddělení plánování dopravy, který jsme v těchto dnech obdrželi.

Celý článek

Signál pod pergolou 24.8.2018

kulturní akce

Naši hasiči Vás srdečně zvou na letní zábavu, které se koná 24.8.2018 pod pergolou (u nohejbalového hřiště). Akce se koná od 20:00 hodin.

Celý článek

Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 5.8.2019

kanalizace kontrolní den

Oficiální kontrolní dny stavby kanalizace se konají každých 14 dnů za účasti zástupců OÚ, zhotovitele a technického dozoru. Pro Vaší lepší informovanot předkládám to nejpodstatnější z kontrolního dne stavby, který se konal 5.8.2019.

Celý článek

Dopravně bezpečnostní situace

doprava

Jedním z nejdůležitějších témat, které by každá obec měla brát na zřetel je bezpečnost občanů. Protože bezpečnost občanů je poměrně široké téma, omezím tento článek na téma dopravní bezpečnosti.

Celý článek

Dopravní zrcadlo

zrcadlo

Na základě podnětu naší zastupitelky Martiny Mášové ke zlepšení dopravní situace, bylo v obci instalováno dopravně bezpečnostní opatření - obdélníkové zrcadlo.

Celý článek

Zálohové platby na výměny kotlů.

kotle dotace

V současné době probíhá poslední vlna dotací na výměnu starých kotlů v rodinných domech. Výměna kotle s dotační podporou obnáší nejdříve zaplatit výměnu kotle ze svého a pak čekat na vrácení prostředků z dotace. Řešení pro občany, které si toto nemohou z finančních důvodů dovolit nabízí Středočeský kraj.

Celý článek