SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ

Oznámení

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů.

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje.

Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.


SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021


Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. 

Podrobné informace najdete v přiložených dokumentech.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 21.02.21 Sejmuto: 11.05.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková