Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů

Oznámení

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

povoluje výjimku

ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, kteří jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství druhů vlk obecný (Canis lupus) a rys ostrovid (Lynx lynx).

Další informace v příloze


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 12.02.21 Sejmuto: 28.02.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková