Pozvánka na zasedání zastupitelstva 05.03.2021

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 05.03.2021 v 17:00 hodin

Navržený program: 

1.    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2.    Schválení programu

3.    Chodník zadávací dokumentace VŘ

4.    Územní Plán- zmocněný zastupitel

5.    Územní plán-smlouva s pořizovatelem

6.    Územní plán-zveřejnění výzvy

7.    Územní plán-předmět zakázky

8.    Územní plán-hodnotící komise VŘ

9.    Územní plán-oslovené firmy

10.Územní plán-kritéria hodnocení VŘ

11.Územní plán-kategorie zakázky

12.Územní plán-místo jednání VŘ

13.Strategický plán rozvoje obce - dokument

14.Nájem ZD

15.Aktualizace směrnice

16.Dohoda o pracovní činnosti na obsluhu ČOV  – navýšení mzdy na 200,-

17.Předání části kanalizace na  707/29

18.Věcné břemeno

19.Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 26.02.21 Sejmuto: 05.03.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková