Pozvánka na zasedání zastupitelstva 13.05.2021

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 13.05.2021 v 18:00 hodin

Navržený program: 

1.    Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2.    Schválení programu

3.    Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020

4.    Účetní závěrka za rok 2020

5.    Změna územního plánu č.:3 - Přístavba Pekass

6.    Věcné břemeno uložení kabelu

7.    Chodník VŘ vyhodnocení – vítězný dodavatel

8.    Územní plán VŘ vyhodnocení

9.    Věcné břemeno 

10.Aktualizace vyhlášky obce

11.Umístění reklamní cedule 

12.Zásilková služba

13.Využití dotace na nákup komunální techniky

14.Rozpočtové opatření

15.Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 05.05.21 Sejmuto: 13.05.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková