Pozvánka na zasedání zastupitelstva 09.06.2021

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 09.06.2021 v 18:00 hodin

Navržený program: 

1.    Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2.    Schválení programu

3.    Přístavba Pekass - změna územního plánu

4.    Územní plán VŘ vyhodnocení

5.    Umístění reklamní cedule 

6.    Využití dotace na komunální techniku – výběr techniky

7.    Vodovodní a kanalizační řad – předání úseku na pozemku č.707/29

8.    Kanalizační přípojka na pozemku č.707/29

9.    Rozpočtové opatření

10.Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 01.06.21 Sejmuto: 09.06.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková