Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby

V souladu s § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou

konat ve dnech 8. a 9. října 2021:


Počet okrsků: 1


Sídlo volebního okrsku č. 1 : Dlouhá Lhota 89, Dlouhá Lhota 263 01


V Dlouhé Lhotě dne 24.8.2021


Originál dokumentu v příloze.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 24.08.21 Sejmuto: 09.10.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková