Pozvánka na zasedání zastupitelstva 9.9.2021

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání:  9.9.2021 v 17:00 hodin

Navržený program: 

1.    Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2.    Schválení programu

3.    Strategický plán 

4.    Kompostárna

5.    Využití dotace na komunální techniku – výběr techniky

6.    Ohňostroje

7.    Oprava malého hřiště

8.    Různé

9.    Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 01.09.21 Sejmuto: 09.09.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková