Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření 04/2021

Oznámení o zveřejnění RO

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření roku 2021

Obec Dlouhá Lhota oznamuje, podle §16, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění že:

Schválené rozpočtové opatření č. 4:

je zveřejněno na internetových stránkách obce Dlouhá Lhota na adrese: http://www.obec-dlouha-lhota.cz v sekci: Obecní úřad - Rozpočet obce a rozpočtová opatření do schválení rozpočtu na následující rok.

K nahlédnutí v listinné podobě je dokument uložen na obecním úřadu Dlouhá Lhota, adresa: Dlouhá Lhota 89, 263 01 Dobříš.

Karolína Marečková Laštovková

Starostka obce


Vyvěšeno: 30.06.21 Sejmuto: 16.07.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková