Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Obce Dlouhá Lhota a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Lhota za rok 2020

Obec Dlouhá Lhota oznamuje, podle §16, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění že:

Závěrečný účet obce Dlouhá Lhota za rok 2020 a tento dokument je společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Lhota rok 2020

je zveřejněno na internetových stránkách obce Dlouhá Lhota na adrese: http://www.obec-dlouha-lhota.cz v sekci: Obecní úřad - Závěrečný účet.

K nahlédnutí v listinné podobě je dokument uložen na obecním úřadu Dlouhá Lhota, adresa: Dlouhá Lhota 89, 263 01 Dobříš.

Karolína Marečková Laštovková

Starostka obce


Vyvěšeno: 13.05.21 Sejmuto: 29.05.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková