Vítězný dodavatel na projekt chodníku

Oznámení

Zastupitelstvo Obce Dlouhá Lhota na základě protokolu předloženého hodnotící komisí rozhoduje o výběru dodavatele společnosti

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., IČ 26760312, se sídlem Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8,

ve výběrovém řízení s názvem Zpracování projektové dokumentace pro investiční akci „Výstavba chodníků v obci Dlouhá Lhota, a současně pověřuje starostku obce paní Karolínu Marečkovou Laštovkovou k podpisu rozhodnutí o výběru dodavatele a k uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem.

Nabídková cena za zhotovení díla je 577.000,- Kč bez DPH.Seznam příloh:


Vyvěšeno: 01.06.21 Sejmuto: 01.07.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková