Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2008

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2008, o místních poplatcích na území obce Dlouhá Lhota


Čl. 8.  Splatnost poplatku 

1.     Poplatek ze psů je splatný bez vyměření vždy do 30.11. každého roku v hotovosti do poklady obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce.

2.     Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 1.1., je poplatek ze psů splatný do 30-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 13.05.21 Sejmuto: 29.05.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková