Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky

Volby

Starostka obce Dlouhá Lhota Karolína Marečková Laštovková podle příslušného zákona o volbách oznamuje dobu a místo konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky:

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
    • v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
    • v sobotu dne 9.října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě v přízemí (pro voliče bydlící v Dlouhé Lhotě)
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky ( platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
  4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, zaškrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Vyvěšeno: 23.09.21 Sejmuto: 09.10.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková