Dotazník rozvoje obce k vyplnění

Oznámení

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou dotazník, který pro Vás zpracovalo vedení obce Dlouhá Lhota. Prostřednictvím tohoto dotazníku bychom chtěli znát Váš názor na stávající situaci v obci a na budoucí rozvoj obce.

Vyplnit dotazník!

Výstupy z tohoto šetření budou jedním z klíčových podkladů pro právě připravovaný Program rozvoje obce Dlouhá Lhota na období 2022 až 2029. Mít zpracovaný Program rozvoje obce je velmi důležité nejen pro správné rozhodování zastupitelů o aktivitách v obci, ale zároveň se jedná o povinný dokument, který je podmínkou získání dotačních prostředků pro obec.

Velice bychom ocenili Vaše zapojení, protože chceme, aby naše obec Dlouhá Lhota byla místem, kde se Vám dobře žije.

Vaše starostka

Karolína Marečková LaštovkováVyvěšeno: 01.10.21 Sejmuto: 24.10.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková