Pozvánka na zasedání zastupitelstva 9.11.2021

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 9.11.2021 v 20:00 hodin

Navržený program: 

1.     Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2.     Schválení programu

3.     Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2024

4.     Rozpočet na rok 2022

5.     Dotace - Smlouva o poskytnutí podpory ze Středočeského kraje

6.     Dotace přijetí - Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP

7.     Oprava multifunkčního hřiště – využití dotace 

8.     Poplatek za svoz komunálního odpadu – nová legislativa

9.     Územní plán – stavební uzávěra

10.  Územní plán – změna č. 3 – přístavba Pekass

11.  Chodník

12.  Strategický plán 

13.  Využití dotace na komunální techniku – výběr techniky - VŘ na komunální techniku 

14.  Oprava malého hřiště 

15.  PFO vodovodu a kanalizace a stočné na rok 2022

16.  Věcné břemeno – návrh smlouvy

17.  Změna režimu výkonu funkce

18.  Hasičárna využití – projekt na rekonstrukci

19.  Různé

20.  Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 01.11.21 Sejmuto: 09.11.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková