Program rozvoje obce Dlouhá Lhota

Oznámení

Program rozvoje obce (dále jen „PRO“) je jako základní rozvojový a plánovací dokument obce zakotven v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích.

Bližší právní úprava však rozpracována není. Tvorbu a postup zpracování dokumentu PRO upravuje Metodika tvorby Programu rozvoje obce (dále jen „Metodika MMR“) vytvořená Ministerstvem pro místní rozvoj dostupná na webovém portále „obcepro“.

Program rozvoje obce (dále jen „PRO“) je zakotven v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, konkrétně v § 84, odst. písm. a) „Zastupitelstvu obce je vyhrazeno schvalovat program rozvoje obce“.

Návrh našeho programu Rozvoje Obce pro roky 2022 - 2029 vypracovaný ve spolupráci s MAS Brdy předkládáme k připomínkám.

Program rozvoje obce 2022 - 2029Vyvěšeno: 23.11.21 Sejmuto: 01.01.22 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková