Vítězný dodavatel na akci Pořízení multifunkčního traktoru s příslušenstvím pro Obec Dlouhá Lhota

Oznámení

Zastupitelstvo Obce Dlouhá Lhota na základě protokolu předloženého hodnotící komisí rozhoduje o výběru dodavatele společnosti 

ZEMI BUILDING MACHINES a.s., IČ 25197525, se sídlem Otín 199, 37701, Jindřichův Hradec

ve výběrovém řízení s názvem "Pořízení multifunkčního traktoru s příslušenstvím pro Obec Dlouhá Lhota", a současně pověřuje starostku obce paní Karolínu Marečkovou Laštovkovou k podpisu rozhodnutí o výběru dodavatele a k uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem.

Nabídková cena za zhotovení díla je 692.955,- Kč bez DPH.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 05.12.21 Sejmuto: 21.12.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková