Vítězný dodavatel na akci Vyhotovení dokumentace nového územního plánu obce Dlouhá Lhota

Rozpočet obce a hospodaření

Zastupitelstvo Obce Dlouhá Lhota na základě protokolu předloženého hodnotící komisí rozhoduje o výběru dodavatele společnosti 

Ing. Petra Halounová., IČ 73832529, se sídlem Podolské pobřeží 17/24, 147 00 Praha 4

ve výběrovém řízení s názvem "Vyhotovení dokumentace nového územního plánu obce Dlouhá Lhota", a současně pověřuje starostku obce paní Karolínu Marečkovou Laštovkovou k podpisu rozhodnutí o výběru dodavatele a k uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem.

Nabídková cena za zhotovení díla je 340.000,- Kč bez DPH.


Vyvěšeno: 24.06.21 Sejmuto: 10.07.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková