OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY II. KOLO

Volby

Starostka obce Dlouhá Lhota Karolína Marečková Laštovková, podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě do prezidenta České republiky  a o změně a doplnění některých dalších zákonů ( zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů, 

oznamuje:

1.     Volba prezidenta České republiky II. kolo se koná  :

  • v pátek dne 27.ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  • v sobotu dne 28.ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin


2.     Místem konání voleb 


  • ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě v přízemí

(pro voliče bydlící v Dlouhé Lhotě)

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.     Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.     Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, zaškrtané nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 

V Dlouhé Lhotě dne 20.01.2023                                               

Karolína Marečková Laštovková 

Starostka obce Dlouhá Lhota

Tel: 733 505 593


Vyvěšeno: 20.01.23 Sejmuto: 28.01.23 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková