Pozvánka na zasedání zastupitelstva 13.09.2023

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 13.09.2023 v 18:00 hodin

Navržený program: 

1.    Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2.    Schválení programu

3.    Dodatek smlouvy s IDSK

4.    Výměna malé sekačky

5.    Věcné břemeno s Vodafone

6.    Oprava předávací stanice na vodovodním řadu - Dlouhá Lhota/Drásov

7.    Oprava míchadla

8.    Osvětlení multifunkčního hřiště

9.    Založení účtu pro potřeby Fondu oprav vodovodu a kanalizace

10.Měření rychlosti

11.Různé 

12.Diskuse


Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 03.09.23 Sejmuto: 13.09.23 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková