Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Rozpočet obce a hospodaření

Návrh závěrečného účtu je na úřední desce zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 25.05.20 Sejmuto: 10.06.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková