Symboly obce

Sémanticky výstižné, heraldicky správné a graficky vyvážené obecní znaky mohou významně přispět k pozitivní prezentaci obce, k posílení regionálního vědomí jejích obyvatel i k budování jejího image.

Pokud skutečně zachycují silné, dlouhodobé a obecně přijímané symboly místa a současně odkazují k jeho specifikům, k výrazným krajinným dominantám, přírodním unikátnostem, ke klíčovým historickým událostem či tradicím, mají obecní znaky všechny předpoklady pro to, aby se staly nejen reprezentantem obce, ale i jejím primárním grafickým symbolem.

Obec Dlouhá Lhota jako jedna z mála obcí prozatím nemá vlastní znak, ani vlajku. Obrátili jsme se proto na Heraldika, PhDr. Zdeněk Kubíka, heraldika, který nám provede návrh obecních znaků.

Návrhy: