HALLOWEEN v Dlouhé Lhotě

hallowen

Den konání 30.října 2021 v 16:00 hodin v pergole u hasičárny.

Halloween je keltský svátek s historií sahající až do doby před naším letopočtem. Svátek je  hranicí mezi dvěma hlavními periodami - létem a zimou. Keltové tento den vnímali jako pomezí, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Stavěli proto oltáře, které obsahovaly ptačí pera, či zvířecí lebky, a měly za účel navázat spojení s mrtvými, pro které se pak pořádaly uctívací obřady. Svátek se v keltštině nazýval Samhain. Mnohé z původního Halloweenu se dochovalo do dnes. Lidé před svými domy staví malé oltáře, ovšem k jejich stavbě jsou používány vyřezávané dýně, místo ohňů se zapalují svíčky.Seznam příloh:

  • IMG_6944.PNG 864755 Kb