Nové vyhlášky obce

vyhlášky

Oznamujeme vydání dvou nových závazných vyhlášek obce 01/2019 a 02/2019

Kdysi, snad již na základní škole jsem četla citát anlického filosofa Johna Stuarta Milla, který řekl:


“Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda jiného”

V tomto duchu tu máme na stole dvě nové vyhlášky, které na minulém zasedání dne 12.9.2019 schválilo jednomyslně zastupitelstvo obce všemi 7 hlasy.


Vyhláška 01/2019 o rušení nočního klidu


Reaguje na novelizaci přestupkového zákona, která začala platit již loni 1. října a řeší noční klid v obci.


Podstatou vyhlášky je to,  že obyvatelé obce musí s dostatečným předstihem vědět o kratší nebo žádné době nočního klidu, aby se na nastalou situaci mohli připravit. Tuto skutečnost musí schválit zastupitelstvo obce předem a uvést je do obecně závazné vyhlášky.


Pokud by Vám toto vysvětlení přišlo zjednodušené, můžete si prostudovat metodické materiály, nálezy ústavního soudu a další na stránkách Ministerstva vnitra:Znění vyhlášky č. 2019/01 najdete zde.


Vyhláška 02/2019 o pohybu psů


Druhá vyhláška, byla vyvolána přímo podnětem občanů a reguluje volné pobíhání psů v katastru obce. Navíc definuje zakázané prostory, kde se psi nesmí pohybovat. Nejedená se o nijak dramatická omezení, jde zejména o prostor dětských hřišť.


Znění vyhlášky č. 2019/02 najdete zde.