Zápis z kontrolního dne stavby - 20.8.2019

kanalizace kontrolní den

Oficiální kontrolní dny stavby kanalizace se konají každých 14 dnů za účasti zástupců OÚ, zhotovitele a technického dozoru. Pro Vaší lepší informovanost předkládám to nejpodstatnější z kontrolního dne stavby, který se konal 20.8.2019.

Probíraná témata

1. Jednorázový úklid staveniště, dosypání propadlých úseků

2. Průnik vody do šachty, zjištěné na minulém kontroním dnu - prozatím neopraveno

3. Předán harmonogram veřejných přípojek

4. - 7. Výšková kolize pokládáného potrubí s tělesem propustku. Byl kontaktován projektant pro návrh řešení, s tím, že do doby návrhu se problematické místo vynechá a bude se pokračovat dál.

8. - 10.  Kolize potrubí se stávajícím vodovodem, dále se starou zanesenou deštovou kanalizací. Je třeba zajistit přeložku vodovodního vedení. Zanesený cca 3m dlouhý úsek deštové kanalizace pod vozovkou nebude obnovován.

11. Mezi Šd1 - Šd2 aŠd3 je plánovaný podvrt pozemků. Znamená to, že se v hlouce cca 3 m bude vrtat a do tohoto podvrtu se bude vkládat potrubí. Vzhledem k ohebnosti plánovaného potrbují bude potřeba prodloužit startovací i cílovou jámu.

Původní zápis najdete v příloze.Seznam příloh:

  • KD Dlouhá Lhota - ČOV a kanalizace - 2019_08_20 - zápis + prezenčka.pdf 3123131 Kb