Změna jízdního řádu od 1.9.2019

autobus doprava

S radostí Vám sděluji, že se OÚ Dlouhá Lhota podařilo vyjednat požadovananou změnu jízdního řádu. Ale protože připomínek k jízdním řádům máme více, nyní pracujeme na vyjednávání dalších změn, kterými pomáháte zlepšovat jízní řád. Přikládáme dopis z oddělení plánování dopravy, který jsme v těchto dnech obdrželi.

Blog image
Celý článekDopravně bezpečnostní situace

doprava

Jedním z nejdůležitějších témat, které by každá obec měla brát na zřetel je bezpečnost občanů. Protože bezpečnost občanů je poměrně široké téma, omezím tento článek na téma dopravní bezpečnosti.

Blog image
Celý článek