Výroční zpráva

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), upravuje postup tzv. povinných subjektů na úseku informování veřejnosti.

Povinné subjekty musí v plném rozsahu postupovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím, což znamená především povinnost zveřejňovat stanovený okruh informací, vyřizovat obdržené žádosti o informace a plnit další povinnosti stanovené zákonem. Jednou z povinností definovaných zákonem je i zpracování výroční zprávy v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok (dále jen výroční zpráva).

Smyslem zprávy je možnost hodnotit, jak se právo svobodného přístupu k informacím uskutečňuje v praxi.

Seznam souborů: Výroční zpráva

Datum Zodpovídá Soubor ke stažení
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 Úřední deska
15.03.2020 Karolína Marečková Laštovková Výroční zpráva 2019.pdf
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 Úřední deska
15.02.2019 admin@admin.com VyrocniZprava2018.pdfDatum aktualizace: 15.05.19 16:26:17 Zodpovídá: admin@admin.com