Statistické údaje

Počet obyvatel

2014 2015 2016 2017 2018
Počet obyvatel celkem 400 412 408 416 429
v tom
podle pohlaví
muži 193 201 201 208 215
ženy 207 211 207 208 214
v tom
ve věku (let)
0-14 72 80 79 83 .
15-64 274 275 267 271 .
65 a více 54 57 62 62 .
Průměrný věk 39,4 39,3 39,5 39,7 .

Změnový graf obyvatel

Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869
Druhy pozemků (ha)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
31. 12. 201731. 12. 2018
Celková výměra759,42759,42
Zemědělská půda551,16551,12
Orná půda497,70497,66
Chmelnice--
Vinice--
Zahrada10,6610,66
Ovocný sad0,590,59
Trvalý travní porost42,2142,21
Nezemědělská půda208,26208,30
Lesní pozemek118,94118,94
Vodní plocha5,885,88
Zastavěná plocha a nádvoří10,5610,59
Ostatní plocha72,8872,88Datum aktualizace: 10.05.19 15:14:17 Zodpovídá: admin@admin.com