Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a náměstí a je přístupná 24h denně. Dokumenty sejmuté z úřední desky je možné zobrazit v

Archivu úřední desky


Oznámení

Betonárna ARIM Drásov u Příbramě

Krajský úřad Středočeského kraje, zasílá dle ust. § 6 odst. 7 zákona informaci o oznámení záměru „Betonárna ARIM Drásov uPříbramě“

Číst více
Oznámení

Mapování podzemního zařízení ČEZ

V období 06 - 08/2019 bude v obci Dlouhá Lhota mapován stávající stav podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. Z tohoto důvodu se v obci budou objevovat dočasné značky na površích.

Číst více
Usnesení zastupitelstva

Zápis ze zasedání číslo: 05/2019

Zveřejnujeme zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne 19.06.2019

Číst více
Oznámení

Letecký postřik

V období června proběhne 2x letecký postřik na potlačení výskytu škůdce kukuřice - zavíječe kukuřičného.

Číst více
Oznámení

Nové jízdní řády od 29.6.2019

Od soboty 29. června 2019 bude spuštěna I. etapa integrace veřejné dopravy na Příbramsku. Ta zahrnuje veškeré autobusové linky na trase Praha – Dobříš – Příbram, linku Hořovice – Příbram a také dvě linky z Příbrami do oblasti Obecnice a Sádku

Číst více
Závěrečný účet

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 SVAK

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Příbram, sestavený ke dni 31.12.2018

Číst více
Závěrečný účet

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Obec Dlouhá Lhota

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Obec Dlouhá Lhota, sestaveno k 31.12.2018

Číst více
Rozpočet obce a hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Závěrečné přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Lhota proběhlo dne 5.6.2019

Číst více
Oznámení

Informace o uzavírce v obci Višnová

Z důvodu opravy povrchu komunikace bude v termínu od 20.6. do 28.6.2019 úplná uzavírka silnice č. III/11816

Číst více
Oznámení

Termíny akci a ohňostrojů ohlášených na Panství

Panství Dlouhá Lhota oznamuje úřadu termíny konaných akcí a ohňostrojů.

Číst více
Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.06.2019

Dovolujeme se Vás pozvat na pravidelné zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 27.06.2019

Číst více