Elektronická úřední deska Obecního úřadu Dlouhá Lhota

Oznámení

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

Výzva k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy

Číst více

Archivní (sejmuté) dokumenty z úřední desky

Zobrazit celý archiv
Oznámení - ARCHIV

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky snáškových plemen. 17. října 2019 od 12:00 hodin u aut. zastávky.

Číst více
Obecně závazné vyhlášky a nařízení - ARCHIV

Veřejná vyhláška - oznámení

zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území

Číst více
Usnesení zastupitelstva - ARCHIV

Zápis ze zasedání číslo: 07/2019

Zveřejnujeme zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne 12.09.2019

Číst více
Obecně závazné vyhlášky a nařízení - ARCHIV

Obecně závazná vyhláška Obce Dlouhá Lhota č. 1/2019

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dlouhá Lhota

Číst více
Obecně závazné vyhlášky a nařízení - ARCHIV

Obecně závazná vyhláška Obce Dlouhá Lhota č. 2/2019

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Číst více
Obecně závazné vyhlášky a nařízení - ARCHIV

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, vydává toto opatření obecné povahy o obnově lesních porostů.

Číst více
Pozvánky na zasedání zastupitelstva - ARCHIV

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 12.9.2019

Dovolujeme se Vás pozvat na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 12.9.2019

Číst více
Rozpočet obce a hospodaření - ARCHIV

Rozpočtové opatření 05/2019

Rozpočtové opatření 05/2019

Číst více
Záměry obce - ARCHIV

Hledáme pracovníka na obsluhu ČOV

Obec Dlouhá Lhota hledá pracovníka na obsluhu čistírny odpadních vod

Číst více