Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a náměstí a je přístupná 24h denně. Dokumenty sejmuté z úřední desky je možné zobrazit v

Archivu úřední desky


Záměry obce

Hledáme pracovníka na obsluhu ČOV

Obec Dlouhá Lhota hledá pracovníka na obshu čistírny odpadních vod

Číst více
Oznámení

Obec Dubenec a výuka angličtiny

Obecní úřad Dubenec nás požádal o vyvěšení informace o kurzech angličtiny:

Číst více
Oznámení

Mapování podzemního zařízení ČEZ

V období 06 - 08/2019 bude v obci Dlouhá Lhota mapován stávající stav podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. Z tohoto důvodu se v obci budou objevovat dočasné značky na površích.

Číst více
Oznámení

Termíny akci a ohňostrojů ohlášených na Panství

Panství Dlouhá Lhota oznamuje úřadu termíny konaných akcí a ohňostrojů.

Číst více