Pozvánka na zasedání zastupitelstva 13.12.2018

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 13.12.2018 v 17:30 hodin

Program zasedání:

1)    Zahájení 

2)    Určení ověřovatelů zápisu  a zapisovatele

3)    Schválení programu

4)    Rozpočtové opatření č.6

5)    Rozpočtové opatření č.7

6)    Jmenováníinventarizační a likvidační komise

        a)počet členů

        b)jmenování členů inventarizační a likvidační komise

7)     a) jmenování členů kontrolního výboru

        b) jmenování členů finančního výboru

8)    Obeznámení o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce DL za období 1-9/2018

9)    Návrh střednědobého výhledurozpočtu na rok 2019-2020

10)  Svoz komunálního odpadu – sleva pro občany

11)  Odměňování od 1.1.2019 brigádníků pro obec

12)  Záměr - Uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou Ing.Milanem Šimákem o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. Dlouhá Lhota, kNN pro p.č. 45/1 IV-12-602368/VB/1

A cena za uložení el.kabelu na pozemcích ve vlastnictví obce

13)  Diskuze


Vyvěšeno: 07.12.18 Sejmuto: 14.12.18 Zodpovídá: admin@admin.com