Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28.02.2018

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 28.02.2018 v 19:30 hodin

Program jednání:

1)   Zahájení  

2)   Určení ověřovatelů zápisu  a zapisovatele

                                    3)   Schválení programu.

                                    4)   Rozhodnutí o výběru dodavatele

                                    5)  Oznámení o výběru dodavatele

                                    6)  GDPR

9)   Diskuse


Vyvěšeno: 12.02.18 Sejmuto: 28.02.18 Zodpovídá: admin@admin.com