Pozvánka na zasedání zastupitelstva 31.01.2018

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 31.01.2018 v 19:30 hodin

Program jednání:

1)  Zahájení  

2)   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

                                    3)   Schválení programu.

                                    4)   Inventarizace majetku 2017

                                   5)  Žádost o souhlas

6)   Vyjádření o existenci sítí.

7)   Česká asociace odpadového hospodářství.

8)   ČOV a kanalizace

9)  Smlouva o sdružení prostředků

10)Nabídka firmy Galileo s.r.o.

11)Dodatek ke smlouvě na likvidaci bioodpadu

12)Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu    

13)  DiskuseVyvěšeno: 15.01.18 Sejmuto: 31.01.18 Zodpovídá: admin@admin.com