Pozvánka na zasedání zastupitelstva 26.04.2018

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 26.04.2018 v 19:30 hodin

Program jednání:

1)   Zahájení  

2)   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

                                    3)   Schválení programu.

                                   4)   Smlouva o zřízení věcného břemene

5)   Projektová dokumentace kanalizačních přípojek

  6)   Finanční záležitosti

  7)   GDPR

   8)  Diskuse

 


Vyvěšeno: 09.04.18 Sejmuto: 26.04.18 Zodpovídá: admin@admin.com