Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20.08.2018

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 20.08.2018 v 19:30 hodin

Program jednání:

1)   Zahájení  

2)   Určení ověřovatelů zápisu  a zapisovatele

                                    3)   Schválení programu.

                                    4)   Rozpočtové opatření.

                                   5)   Závěrečný účet obce Dlouhá Lhota za rok 2017 včetně Zprávy o    

                                         přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Lhota za rok 2017                

6)   Účetní závěrka za rok 2017

7)   Volby 2018.

8)   ČOV a kanalizace.

9)   Zakázka malého rozsahu

                                 10)   Žádost o směnu pozemků

         11)   Úpravadopravního značení 

         12)   Separovaný odpad

         13)   Investiční majetek v majetek ve svazku obcí  

         14)   Diskuse

 


Vyvěšeno: 06.08.18 Sejmuto: 20.08.18 Zodpovídá: admin@admin.com