Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20.09.2018

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání:  20.09.2018 v 19:30 hodin

Program jednání:

1)   Zahájení  

2)   Určení ověřovatelů zápisu  a zapisovatele

                                    3)   Schválení programu.

                                    4)   Smlouva o dílo 

                                   5)   Záměr směny pozemků

6)   Smlouva o věcné břemeno

7)   ČOV

8)  Prodloužení vodovodního řadu

8)   Diskuse.

 

 


Vyvěšeno: 03.09.18 Sejmuto: 20.09.18 Zodpovídá: admin@admin.com