Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva 02.11.2018

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě,  sál v 1. patře

Doba konání: 02.11.2018 v 19:00 hodin

Program ustavujícího zasedání:

  1. Volba starosty a místostarosty
  2. Zřízení finančího a kontrolního výboru
  3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
  4. Diskuse

Vyvěšeno: 15.10.18 Sejmuto: 02.11.18 Zodpovídá: admin@admin.com