Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19.03.2020

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 19.03.2019 v 19:00 hodin

Navržený program: 

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Nový územní plán
 5. Výběrové řízení na služby s názvem "Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Dlouhá Lhota" zpracovatel projektové dokumentace – chodník
 6. Výběrové řízení k akci "Rekonstrukce místních komunikací v obci Dlouhá Lhota" zpracovatel projektové dokumentace
 7. Výběrové řízení k akci "Dostavba vodovodu“ – zpracovatel projektové dokumentace
 8. Dálkový přístup k ČOV
 9. Zpracovatel projektové dokumentace – hřiště
 10. Aktualizace obecní vyhlášky - odpady
 11. Návrh smlouvy na pronájem části pozemku par.č. 755/1
 12. Různé
 13. Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.Vyvěšeno: 12.03.20 Sejmuto: 19.03.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková