Pozvánka na zasedání zastupitelstva 01.05.2020

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 01.05.2020 v 19:00 hodin

Navržený program: 

  • Zahájení
  • Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  • Schválení programu
  • Změnový list č.4. Změna rozsahu finálních povrchů komunikace č. III/00412 a III/10227
  • Obsluha ČOV
  • Různé
  • Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 24.04.20 Sejmuto: 01.05.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková