Pozvánka na zasedání zastupitelstva 08.06.2020

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 08.06.2020 v 19:00 hodin

Navržený program: 

1.    Zahájení  

2.    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.    Schválení programu

4.    Závěrečný účet za rok 2019

5.    Úprava zpevněného povrchu areálu ČOV

6.    Rozsah asfaltování místních komunikací

7.    Různé

8.    Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 01.06.20 Sejmuto: 09.06.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková