Pozvánka na zasedání zastupitelstva 31.07.2020

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 31.07.2020  v 17:00 hodin

Navržený program: 

1.    Zahájení  

2.    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.    Schválení programu

4.    Dokončení stavby kanalizace

5.    Využití přebytečného materiálu

6.    Oprava části dešťové kanalizace

7.    Různé

8.    Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 22.07.20 Sejmuto: 31.07.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková