Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Volby

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Obecní úřad Dlouhá Lhota

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s usnesením NSS č.j. Vol 23/2014-110, poskytuji zveřejněním na úřední desce politické straně, politickému hnutí, koalici, nezávislému kandidátovi, jejichž přihláška kregistraci byla zaregistrována, a kteří kandidují pouze ve volbách do Senátu, informaci o počtu a sídle volebních okrsků.

Počet okrsků : 1

Sídlo volebního okrsku č. 1 :

Dlouhá Lhota 89, Dobříš 263 01


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 18.08.20 Sejmuto: 03.09.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková