Pozvánka na zasedání zastupitelstva 10.09.2020

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 10.09.2020 v 18:00 hodin

Program: 

  1.    Zahájení  

  2.    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

  3.    Schválení programu

  4.    Obdržení dotace Středočeského kraje, smlouva o přijetí

  5.    Řád pohřebiště

  6.    Různé

  7.    Diskuse

  Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


  Vyvěšeno: 01.09.20 Sejmuto: 10.09.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková