Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

Oznámení

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze následující mimořádná opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v:

1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na: a. individuální návštěvy knihoven a studoven; b. individuální konzultace; c. zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob; d. laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob; e. klinickou a praktickou výuku a praxi,

2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), veznění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

  • povinné školní docházky;
  • praktického vyučování a praktické přípravy;
  • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
  • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
  • praktických škol jednoletých a dvouletých,

3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,

5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

6. omezení provozu škol podle školského zákona, svýjimkou mateřských škol a prvního stupně základního vzdělávání v základní škole, a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti

Kompletní znění najdete v přiloženém souboru.Seznam příloh:


Vyvěšeno: 03.10.20 Sejmuto: 19.10.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková