Oznámení o mimořádném proplachu vodovodu

Oznámení

OZNÁMENÍ O MIMOŘÁDNÉM PROPLACHU VODOVODU

v souladu s ustanovením § 9 odstavec 6 písmeno b) zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

Vážený odběratelé, oznamujeme Vám, že z důvodu prací na vodovodním řadu může dojít k poklesu tlaku / krátkodobému přerušení dodávky pitné vody v termínu:

  • od 15.11.2020 22:00 hod.
  • do 27.11.2020 15:00 hod.
 
Ve shora uvedeném termínu bude prováděn proplach vodovodního přivaděče a rozvodné sítě zásobovaných obcí
V uvedených lokalitách může docházet k poklesu tlaku ve vodovodu v závislosti na místě aktuálně prováděného proplachu
Náhradní zásobování: bude zajištěno voznicí v místě dle aktuálně probíhajícího proplachu

Seznam příloh:


Vyvěšeno: 09.11.20 Sejmuto: 28.11.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková