Pozvánka na zasedání zastupitelstva 07.12.2020

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 07.12.2020 v 17:00 hodin

Navržený program: 

 1.    Zahájení  

2.    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.    Schválení programu

4.    Návrh rozpočtu na rok 2021 

5.    RO č. 7,8,9 a konečné

6.    RO č. 10 

7.    Svoz odpadu -dodatek Dokas

8.    Svoz odpadu -sleva pro občany- aktualizace vyhlášky

9.    Svoz odpadu z ČOV - RUMPOLD 

10.ČOV dálkový přenos

11.1.SČV- smlouva o zajištění 

12.Spisová služba

13.Prodloužení VO

14.Žádost o část pozemku

15.Hřiště

16.Generel

17.Odměna za vytápění – navýšení mzdy na 200,-

18.Věcné břemeno 

19.Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 30.11.20 Sejmuto: 07.12.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková