Pozvánka na zasedání zastupitelstva 07.08.2020

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 07.08.2020 v 20:00 hodin

Navržený program: 

1.    Zahájení  

2.    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.    Schválení programu

4.    Dokončení stavby kanalizace 

5.    Finální práce

6.    RO

7.    Obnova veřejné zeleně

8.    Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 31.07.20 Sejmuto: 07.08.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková