Vydání změny č. 3 územního plánu Dlouhá Lhota

Územní plán

předkládáme Vám textové a mapové podklady ke změně územního plánu č. 3, která bude projednána v únorovém zasedání zastupitelstva.

Seznam podkladů:

Změna číslo 3 ÚP Dlouhá Lhota Vyvěšeno: 24.01.22 Sejmuto: 28.02.22 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková