Pozvánka na zasedání zastupitelstva 02.08.2022

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 02.08.2022 v 19:00 hodin

Navržený program: 

  • 1.    Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

    2.    Schválení programu

    3.    Multifunkční hřiště – výběrové řízení dodavatel

    4.    Různé

    5.    Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 26.07.22 Sejmuto: 02.08.22 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková