Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14.06.2023

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 14.06.2023 v 18:00 hodin

Navržený program: 

 • 1. Zahájeníaurčeníověřovatelůzápisuazapisovatele 2. Schváleníprogramu

  3. Závěrečnýúčetzarok2022
  4. Účetnízávěrka
  5. Vodafone-záměrnazřízenívěcnéhobřemene 6. Společenskýsál-pronájem
  7. Hospoda-finančnízáležitosti
  8. Hasiči–ročnípříspěvek
  9. OdměnyDPČ,DPPaobsluhaČOV
  10.Dokas - návrh smlouvy
  11.EKO-KOM - návrh smlouvy
  12.VO-obnova
  13.Chodník - studie
  14.Stavební záležitosti
  15.Stočné

  16.RO

Vyvěšeno: 30.05.23 Sejmuto: 14.06.23 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková